17 Haziran 2011 Cuma

BASKIN ORAN’IN YAŞAM HAKKINA SAYGI!

Destek için İmza Formu İmza Listesi

Sayın Baskın Oran, yıllardır haksızlıkları teşhir ederek, haksızlığa uğrayanların safında durmaktadır. Birçok riski göze alarak, gönüllü tercihlerini hak ve adaletten yana yapan, sayıları pekte o kadar fazla olmayan diğer aydınlar gibi O da, birçok badirelere katlamak zorunda kalmıştır. Sayın Oran, önemli bazı noktalarda farklı düşünse bile, hakları en ağır bicimde çiğnenen soykırım mağduru ve soykırımın hedefi durumunda olan halklarla da dayanışma içinde olduğu için, sivil ve resmi ırkçı mihraklar, kendisinden nefret etmektedirler. Sayın Oran’ın, 12.6.2011 tarihli Radikal gazetesinde yayınlanan “Devlet korkuyor mu, kolluyor mu?” başlıklı yazısı, kendisine karşı saldırının hem skandal, hem de tehlike boyutlarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyması bakımından, bir ihbarname niteliği taşımaktadır.
(Bakınız: http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1052587&Date=14.06.2011&CategoryID=42)

Sırtlarını devlet iktidarına dayamış, kendinden “emin” katil, adayları, Baskın Oran’ı insan kabul etmiyorlar; en seviyesiz küfür ve hakaretlerle aşağılamaya çalışıyorlar. Onu, ölümle tehdit ediyorlar. Bir başka ifadeyle onu “Ermenileştiriyorlar”; ona, soykırımın dilini konuşuyorlar.

Buna karşılık Türk adaleti, göz göre göre üç maymunları oynuyor. Göstermelik takip ve duruşmalarla, bitmek tükenmek bilmeyen bürokratik sürüncemelerle mağdurla alay ediyor; kamuoyunu oyalamaya çalışıyor. En hafif deyimle katil adaylarını cezasız bırakıyor. Sayın Oran’ı adaletin dışına itmekle katillerin hedefi haline getiriyor.

Bu tutum, adalet adına bir yüzkarasıdır. Bu tutum, sadece bir yüzkarası değil, aynı zamanda çok tehlikeli bir skandaldır. Bu duruma derhal müdahale edilmemesi halinde, devletin başındaki yetkili şahsiyetleri (Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Adalet Bakanı ya da İçişleri Bakanı ve onların denetimindeki emniyet teşkilatları), Sayın Oran’ın başına gelebilecek her türlü belanın suç ortakları konumuna düşeceklerdir.

Hrant Dink’in, nasıl adaletin dışına itildiği, nasıl yalnızlaştırılmaya çalışıldığı, nasıl katillerin hedefine konduğu ve sonuçta katledildiği, tüm ayrıntıları ile hafızalarımızdadır. Adalet adına hangi yüz kızartıcı skandalların yaşandığı ve halen yaşanmaya devam edildiği de dünya kamuoyunun gözleri önündedir.

Artık yeter! Böylesi caniyane kalkışmaları ne yüreğimizin, ne de sabrımızın kaldırabilecek hali kalmamıştır.

Baskın Oran’ın yaşam hakkına saygı!
Baskın Oran için can güvenliği!
SOYKIRIM KARŞITLARI DERNEĞİ
ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ
ULUSLARARASI BARAN TURSUN VAKFI
YENİSENTEZ
Ali Ertem
Recep Maraşlı
İsmail Beşikçi
Fikret Başkaya
Sibel Özbudun
Temel Demirer
Sait Çetinoğlu
Sungur Savran
Ragıp Zarakolu
Şanar Yurdatapan
Mahmut Konuk
Ayşe Hür
Nihat Saltaş
Attila Tuygan
Tayfun İşçi
Hüseyin Gevher
Ramazan Gezgin
Metin Uzunöz
Fatima Akalın
Mehmet Özer
Necati Abay
Şaban İba
Jale Mildanoğlu
Zakarya Mildanoğlu
Göksel N. Demirer
Erol Özkoray
Güngör Şenkal
Cüneyt Türksen
Muzaffer Erdoğdu
Ahmet Önal
Erdal Doğan
Gencay Gürsoy
Necmettin Salaz
Nesrin Aslan
Oktay Etiman
Zeynep Tozduman
Mesut Saganda
Faik Bulut
Doğan Özgüden
İnci Tuğsavul
Kadir Cangızbay
Abdullah Demirbaş
Raço Donef
Sevan Nişanyan
Zeynep Tanbay
Murat Kuseyri
Adil Okay
Akşin Somel
Hüsnü Öndül
Oktay Özel
Fikret Adanır
Orhan Miroğlu
Halil Berktay
Feray Salman
Faruk Alpkaya
Mehmet Salmanoğlu
Hüseyin Aykol
Faiz Cebiroğlu
İzzettin Önder
Korkut Boratav
Cem Somel
Eliz Keşiş
Naci Kutlay
Hüseyin Habib Taşkın
Babür Pınar
Deniz Faruk Zeren
Necmiye Alpay

...
Devamı imza listesinde