26 Kasım 2014 Çarşamba

“Anti-semitizm ve anti-Siyonizm ayrımını bilmek!


 

BASINA VE KAMUOYUNA


Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, 22 Kasım 2014 günü kentte restorasyonu gerçekleştirilen tarihî sinagoga ilişkin bir açıklama yapıp, dedi ki:

“Mescid- i Aksa’nın içinde savaş rüzgârları estiren, bizzat savaş tatbikatı yapan o eşkıya kılıklı insanlar orada Müslümanları katlederken, biz de onların burada sinagoglarını yapıyoruz. İçimde büyük bir kinle söylüyorum bunu…”

Türkiye Hahambaşılığı’ndan, Türk Musevi Cemaati’nden ve genel kamuoyundan gelen tepkiler sonucu ve muhtemelen “yüksek yerlerden” de kulağı çekilince geri adım atmak, suçüstü yakalanan bütün devletlûlar gibi “sözlerim yanlış anlaşıldı/saptırıldı” te’viline başvurmak sorunda kaldı.

Sorun bu değil… Sorun, Türkiye’nin, Siyonist İsrail devletinin işlediği suçlar için Türkiyeli Yahudileri cezalandırmayı düşünecek kertede nefret suçuna yatkın yöneticiler, bürokratlar tarafından yönetilmekte olduğu gerçeği.

Biliyoruz ki bu “münferit” bir olay değil… Bugün Cumhurbaşkanlığı mevkiini işgal eden kişinin, Başbakanlığı sırasında “Ermenistan başka ülkelerin parlamentolarından soykırım kararı geçirmeye çalışırsa biz de Türkiye’deki kaçak Ermenileri geri göndeririz,” dediği hatırlardadır.

Bunlar “nefret söylemi”nin bu ülkenin bütün yönetim kademelerinde işlerlikte olduğunu gösteren “lapsus”lardır. Söz konusu olan “gayrımüslimler” olduğunda sık sık su yüzüne vuran bir lapsus… Kırımlardan, mübadelelerden, sürgünlerden artakalan gayrımüslimlerin bu ülkede, en iyi olasılıkla, “hadlerini bilmeleri”, “düşük profilde yaşamaları” ve “millet-i sadıka gibi davranmaları” koşuluyla “hoşgörü gösterilen” unsurlar olarak gören bir “büyük devlet” kompleksi… “Türk bu ülkenin yegâne efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler!” diye haykıran Mahmut Esat Bozkurt’a kaç adım kaldı?

Ankara Düşünce Özgürlüğü Girişimi olarak Türkiye Musevîlerinin, bu ülkenin, Siyonist İsrail devletinin suçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacak eşit ve tam yurttaşları olduğunu devletlûlara bir kez daha hatırlatmak zorunda kaldığımız için utanç duyuyoruz. İşgal ettiği topraklarda Yahudilerden başkasına yaşam hakkı tanımayan Siyonist fikir ve pratiğe karşı olmak, yani anti-Siyonist olmak başka şey, anti-Semitizm ya da Yahudi düşmanlığı başka şeydir…

AKP yönetici ve bürokratlarının gayrımüslimlere yönelik olarak her fırsatta yineledikleri bu nefret söylemini, bir “devlet tavrı” olduğu bilinciyle, şiddetle protesto ediyoruz.

ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ

Fikret Başkaya

İsmail Beşikçi

Baskın Oran

Doğan Özgüden

İnci Tuğsavul

Sibel Özbudun

Pınar Ömeroğlu

Nalan Temeltaş

Gül Gökbulut

Nadya Uygun

Fusun Erdoğan

Temel Demirer

Erdal Doğan

Barış Pirhasan

Rafi Hermon Araks

Şanar Yurdatapan

Ümit Kurt

Mahmut konuk

Necati Abay

Attila Tuygan

Muzaffer Erdoğdu

Serdar Koçman

Fatin Kanat

Mehmet Özer

Ramazan Gezgin

Bülent Tekin

Bora Balcı

Mete Koçak

Aysel Baytar Önsel

Senay Sevan Özköylü

Eflan Topaloğlu

Yalçın Ergündoğan

Oktay Etiman

İbrahim Seven

Haldun Açıksözlü

Atilla Dirim

Abut Can

Nivart Bakırcıoğlu

Zeliha Özdencanlı

Muteber Öğreten

Celal İnal

Aziz Tunç

Ahmet Kuzik

Hatice Çevik

Yusuf Özden

Cuhur Orancı

Feyzan Yaman

Zafer Yılmaz

Lokman Kaya

Hakan Yücel

Sevda Usanoğlu

Mehmet Can

Hıdır karakuş

Ömer Faruk Hatipoğlu

Nüvit Eseryel 

Meral Sözer

Sennur Baybuğa

Aydın Ördek

Kenan Yenice

Mert Kaya

Anjel Dikme

Şaban İba

Kadir Akın

Ertuğrul Gümüş

Cemil Aksu

Tamer Çilingir

Türkan Balaban

Yücel Demirer

Sait Çetinoğlu
 
Murad Mıhçı

Ferdan Ergut

Kayuş Çalıkman Gavrilof

 Feyzullah Tunç

ROSE SOLOME

Necati Abay

Ergun Kuzenk

Ertuğrul Gümüş

Senay Ozko

Meral Seven

Çakır Ceyhan Suvari

Leman Stehn

Devrim UYGUN

Zübeyde Aktı

Perihan Bolat

Ahmet Uluç

İsmail Işılsoy

Şener Şen

Ali Ülger

Atila Topal

Adil Okay

Sirac Demir

Cevdet Arslan

Burhan Günel

Ece Esmer

Ahmet İsvan, ( İstanbul eski belediye başkanı)

Ünal Ünsal, (emekli büyükelçi)

Tarhan Erdem (KONDA ve Radikal, CHP eski genel sekreteri)

Temel İskit (Emekli Büyükelçi.)

Mustafa Akşin, (Emekli Büyükelçi)


 

 
 


Destek için İmza Formu