24 Aralık 2009 Perşembe

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisian’a Açık Mektup/Open Letter to the Armenian President Serj Sarkisian/Lettre ouverte au Président arménien Serge Sarkissian
Sayın Başkan

Ermeni halkının yiğit evladı, yoldaşımız Sarkis Hatspanian’ın Başkanlık seçimlerindeki siyasi tutumundan dolayı kasım 2008 tarihinden bu yana Yerevan’da siyasi tutuklu olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi; Ermeni devrimciler, uluslar arası devrimci harekete başından beri omuz vermişler, birçoğu bu yolda hayatını kaybetmiştir. 1789 Fransız Devriminde yer alan İsdepan (Etienne) Vosgan; Haziran 1915'te diğer Ermeni sosyalist yoldaşlarıyla birlikte idam sehpasına tırmanırken “yaşasın Sosyalizm!” diye haykıran Paramaz (Matdeos Sarkisyan) 1915 Soykırımından sağ kurtulabilenlerden, bulundukları ülkedeki devrimci mücadelelere omuz verirken yaşamını yitiren Şadarevian (Lübnan), Boğosyan (Bulgaristan), Armenak Bakırcıyan (Orhan Bakır - Türkiye) bunlardan yalnızca birkaç tanesidir. Dahası, Ermeniler, 1936 İspanya İç savaşında Devrimci müfrezeler içinde yer almışlar, Aşot Artiesyan, falanjistlere karşı dövüşürken yaşamını kaybetmiştir. Ve nihayet, 1940’larda Nazilere karşı direnişte ön safta yer alıp kurşuna dizilen efsanevî Manuşyan (Komutan Charles)’ın adını anmak gerekir.

Bu devrimci geleneğin son kuşağından Aleksandrette/İskenderun doğumlu Sarkis Hatspanian Türkiye devrimci hareketi içinde yetişmiş, 1980 cuntasından sonra kovuşturmaya uğramış, tutuklanıp 12 Eylül tezgâhında işkence görmüştür. Bunun ardından, kaçak yollardan ulaştığı ve mülteci olarak yaşadığı Fransa’da kendini geliştirmiş, sanat dünyasında isim yapmıştı. Ne ki, Ermeni halkının bu yiğit evladı, ülkesinin ve halkının çağrısıyla Fransa’daki koşullarına sırtını dönüp, Ermenistan’ın kuruluşuna katılmak üzere halkının yanına koşmuştur. Bu konuda hiçbir özveriden kaçınmadığı da malumunuzdur.

Yoldaşımız Sarkis Hatspanian’ın, bir yılı aşkın süredir hakkında hiçbir suçlamada bulunulmaksızın ve muhakeme edilmeden cezaevinde tutulması, bizleri derin bir üzüntü içinde bırakmaktadır. Yoldaşımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunarak, özgürlüğüne kavuşmasına, ailesine, dostlarına, yoldaşlarına kavuşarak, her zaman yanında olmak istediği halkının arasına dönmesine yardımcı olacağınıza inanmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

English

Open Letter to the Armenian President Serj Sarkisian

Dear Mr. President,
We are informed that our comrade Sarkis Hatspanian, that heroic son of Armenian people, is being detained as a political prisoner in a jail in Yerevan since November 2008, due to his political position during the presidential elections.
As you must well know, Armenian revolutionaries have supported the international revolutionary movement from the outset and there are many who have fallen in the struggle. Isdephan (Etienne) Vosgan who has joined the French Revolution of 1789; Paramaz (Matdeos Sarkisian) who cried “Long Live Socialism!” while mounting to the gallows with other Armenian socialist comrades on 1915; Shadarevian (Lebanon), Boğosyan (Bulgaria), Armenak Bakırcıyan (Orhan Bakır – Turkey), who died while supporting revolutionary movements in the countries they live in, after surviving in the genocide of 1915, are among some of these.
Moreover, Armenian revolutionaries did not hesitate to participate to the revolutionary brigades during the Civil War in Spain (1936), and have lost Ashot Artiesian during a heroic battle against the phalanges. And last, but not least, the beloved name of the legendary Commandante Charles, Manouchian, executed by the Nazis during the Resistance, must be mentioned.
Sarkis Hatspanian, one of the last of this revolutionary tradition, born in Alexandrette was raised within the revolutionary movement in Turkey, persecuted, detained and tortured by the military regime of 1980’s. On a voluntary self-exile to France, he trained himself and became a prominent artist. Nevertheless, this heroic son of the Armenian people, did not hesitate to turn his back to the comfortable life offered to him in France, to join the struggle to found Armenia. As you may well know, he did not withold any sacrifice in this effort.
It grieves us much, that our comrade Sarkis Hatspanian is being held in prison since more than one year without being oficially charged and tried. We sincerely wish to believe that you will not abstain any necessary initiative to grant his release and to provide for his return to his family, friends, comrades and his beloved people.
With due respects,

Français

Lettre ouverte au Président arménien Serge Sarkissian

Monsieur le Président,

Nous avons appris avec tristesse que le courageux fils du peuple arménien, notre camarade Sarkis Hatspanian, est prisonnier politique à Erevan depuis Novembre 2008 du fait de son attitude politique durant les élections présidentielles.
Comme vous le savez déjà, des révolutionnaires arméniens ont, depuis les origines, soutenu le mouvement révolutionnaire international ; beaucoup d'entre eux en sont morts.
İstepan (Etienne) Vosgan impliqué dans la Révolution française de 1789 ; Paramaz (Matdeos Sarkisyan) qui criait « Vive le Socialisme! » tout en allant à la potence avec un autre camarade socialiste arménien en juin 1915 ; parmi eux figurent Chadarevian (Liban), Bogosyan (Bulgarie), Armenak Bakırcıyan (Orhan Bakir - Turquie), décédés en soutenant les mouvements révolutionnaires dans les pays où ils vivaient, après avoir survécu au génocide de 1915.
De plus, les Arméniens ont pris part aux brigades révolutionnaires dans la guerre civile espagnole en 1936, Achot Artiesyan est mort en combattant contre les phalangistes. Enfin, il faut mentionner le légendaire Manouchian (Commandant Charles), à l’avant-garde du combat contre les nazis dans les années 1940, qui a été fusillé.
Issu de la dernière génération de cette tradition révolutionnaire, Sarkis Hatspanian, qui est né à Alexandrette a grandi au sein de ce mouvement révolutionnaire turc, et a subi des poursuites après la junte de 1980. Il a été détenu et torturé dans les geôles du 12 Septembre.
Suite à cela, il s’est fait un nom dans les Arts en France, où il avait fui et vivait comme réfugié. Ce courageux fils arménien est parti pour soutenir son peuple afin de tenir un rôle dans la construction de l'Arménie, en laissant ses conditions de vie en France. Comme vous le savez, il n'a jamais évité le sacrifice de sa personne.
Nous sommes vraiment désolés que notre camarade Sarkis Hatspanian soit maintenu en prison depuis plus d'un an, bien qu’il n'y ait aucun acte d'accusation ni de jugement. Nous voulons être persuadés que vous ferez de votre mieux pour prendre les mesures nécessaires afin de libérer notre camarade et l'aider à retrouver la liberté, rencontrer sa famille, ses amis, ses camarades et retourner auprès de son peuple, avec lequel il veut vivre.

Respectueusement,İsmail Beşikçi
Fikret Başkaya
Sait Çetinoğlu
Temel Demirer
Sibel Özbudun
Mahmut Konuk
Mihail Vasiliadis
Ragıp Zarakolu
Attila Tuygan
Erdal Doğan
Emrah Cilasun
Hanna Beth-Sawoce Sweden
Gün Zileli
Güngör Şenkal
Mustafa Kahya
Oktay Etiman
Orhan Miroğlu
Ruşen Sümbüloğlu
Hüseyin Gevher
Ayşen Hadimioğlu
Ali Çetin
Kemal Kutan
Ayhan Altay
Adnan Caymaz
Fatima Akalın
Recep Maraşlı
Raço Donef- Sydney
Yalçın Ergündoğan
Can İkizler -Boston USA
Hüseyin Güngör
Hulusi Zeybel
Mehmet Ufuk Peker
Denis Dion - Dreisbusch
Ceyhan Suvari
Ahmet Önal
İsmail Aydın
Ohannis Conkar
Ayhan Çınar
Murad Mıhçı
Misak Haroian
Hamdi Öztürk
Isabelle Marilier - Union activist - Marseille - France
Zeynep Tozduman
Lerna Ekmekçioğlu
Neda Bebiroğlu
Dr. Tessa Hofmann, Berlin Scholar of Armenian Studies and HR Defender
Vahan Altıparmak
Melissa Bilal
Kamer Konca
Selina Ozuzun

20 Ekim 2009 Salı

Adıyla Çağırmamak Bir Yalan Söyleme Yöntemidir...
Kürt "Açılımına" Dair BildiriKürt sorunu seksen yıllık bir tabuydu. Şimdilerde tabu olmaktan çıkmakta ve konuşulmakta ama yapılan konuşmaların, söylenen sözlerin reel bir karşılığı olup olmadığı hala tartışmalı. Nitekim Temmuz ayının sonunda ‘Kürt açılımı denilene Ağustosun sonunda ‘demokratik açılım’ deniyordu, Eylül sonunda artık ‘huzur ve uzlaşı projesi’ deniyor... Eğer bir sorunu çözmek gibi samimi bir niyetiniz varsa, önce onu adıyla çağırmanız gerekir. Unutmamak gerekir ki, farklı biçimlerde ifade edilse de ‘açılım’ daha önce de gündeme gelmişti. Bir başbakan ‘Kürt realitesini tanıyoruz’ dedi, bir daha ağzına almadı, alamadı, bir başkası ‘AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçiyor’ dedi o da bir daha ağzına almadı, alamadı... Zira söylediklerinin reel bir karşılığı yoktu. Neden olmadığı rejimin niteliğiyle ilgili tartışmayı angaje ediyor. Zira, Türkiye’de hükümet olmak hükmetmek anlamına gelmiyor.
Kürt sorunu ulusal bir sorundur. Ezilen ulusun kendi kaderini tayın etmesi sorunudur. Ezilen ulusun kendi kaderini tayın etmesi de, gönüllü birlikte yaşamayı da, ayrılmayı da içerir. Kürtlerin ne istediğinin netleşmesi, iradenin ortaya çıkması, sınırsız bir tartışma ortamının sağlanmasını, ifade [düşünce] özgürlüğünün önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bir sorunun nasıl çözüleceği, ne olduğundan bağımsız değildir. Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu neden bir sorundur? Bu sorun günümüze kadar neden çözülmeden gelmiştir? Sorunu yaratan esas unsurlar nelerdir? Gibi temel sorular hiçbir zaman gündeme getirilmiyor, tartışma konusu yapılmıyor... Eğer orta yerdeki sorun, ulusal mahiyette bir sorunsa ki öyledir, onu demokratikleşme çerçevesinde çözmek mümkün değildir. Zira, demokratikleşmeyle Kürt sorununun çözümü arasındaki ilişkinin yönü demokratikleşmeden Kürt sorununa doğru değil, Kürt sorunundan demokratikleşmeye doğrudur. Başka türlü ifade etmek gerekirse, Kürt sorununun önceliği vardır. Bunun anlamı, ezilen bir halk olan Kürtlerin gasbedilmiş haklarının iadesi, demokratikleşme denilenin kapsadığı, kapsaması gerekenden başka/farklı şeyleri de içerir. Geçerli yaklaşım sorunun bireysel haklar temelinde çözüleceği şeklinde. Kürt sorununun çözümü doğrudan kolektif hakları içeriyor. Elbette kolektif haklarla bireysel haklar arasında bir çatışma söz konusu değildir.

Başbakan ve içişleri bakanı ne yapacaklarını değil, neyi yapmayacaklarını sayarak konuşmaya başlıyorlar... Cunta anayasasına dokunmadan seksen yıllık zihniyetle hesaplaşmadan sorunun çözüleceğine inanan var mı? Hala Kürtçe’nin bir dil olarak kabul edilmemesi demek, o dili konuşan halkın varlığının da inkâr edilmesi demektir. Böyle bir anlayışla sorun çözülebilir mi? Bu anlayışta ısrar devam ederse, Kürt çözümü, Türk çözümsüzlüğü olmaya devam edecektir. Kürt sorununun kaynağında, devletin inkâr, imha ve asimilasyon siyaseti vardır. Devlet Kürtlere doğal haklarını teslim ederek, bu politikadan, bu uygulamalardan geri adım atabilir. Kürtlerin ihtiyacı olan lütuf değil, haksızlığın giderilmesidir. Bunun da yolu doğrudan sorunun tarafı olanla, Kürtlerle, Kürt örgütleriyle, Kürtleri temsil eden kurum ve kişilerle görüşmekten geçiyor. Oysa hükümet Türk tarafıyla görüşmeyi yeğliyor...

Biz aşağıda imzası bulunanlar, her şeye rağmen ‘açılım’ denilenin olumlu bir gelişme olduğu düşüncesiyle, sorunun çözümüne dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmayı, etik ve entelektüel sorumluluğun bir gereği sayıyoruz:

Eğer sorun gerçekten çözülmek isteniyorsa,

1. Devlet öncelikle Kürt halkına yapılan tarihsel haksızlığı açıkça ifade etmeli, Kürt halkından özür dilemeli, özeleştiri yapmalı; seksen yıllık resmi ideoloji ve resmi tarihle hesaplaşmaya cesaret etmelidir;

2. Terör ve terörist söyleminden, ‘son terörist yok edilinceye kadar... dilinden uzaklaşılmalıdır;
3. ‘Biz kardeşiz’ ‘bin yıldır birlikte yaşıyoruz’, ‘din kardeşiyiz’ vb. söyleminin asıl amacı, Kürtlere doğal haklarını, insan olarak sahip oldukları haklarını, Kürt toplumu olmaktan doğan haklarını vermemenin, ya da olabildiğince asgari düzeyde tutmanın gerekçesi yapılmak isteniyor. Bu yaklaşım terk edilmelidir;

4. İfade özgürlüğünün önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır.

5. Askeri operasyonlar durdurulmalıdır. PKK ateşkes ilan ettiğinde devlet ateşe devam ediyor. Böyle bir durumda PKK’ye silah bırak demenin bir kıymet-i harbiyesi olamaz;
6. Seksen yıllık dönemde ama asıl son 25 yılda öldürülen 40 bin insanın, yakılıp yıkılan 4 bin köyün, yerlerinden zorla sökülüp atılan 4 milyon insanın hesabı birilerinden sorulmalı, verilen zararlar ‘tazmin edilmeli’, koruculuk sistemine derhal son verilmelidir;
7. ‘Bir başka ulusu ezen ulus özgür olamaz’ ilkesinin bir gereği olarak, Kürtlerin özgürlüğünün Türklerin de özgürlüğü olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır;

8. Gerekli hale geldiğinde referandum seçeneği gündemde olmalıdır...

Unutulmaması gereken bir şey daha var: özgürlüğü için mücadele etmekte kararlı bir halkı yenmek mümkün değildir. Öyleyse işe sorulması gereken soruları gerektiği gibi sorarak, tartışılması gerekeni gerektiği gibi tartışarak, şeyleri adıyla çağırarak başlayabiliriz...


Saygılarımızla...

---------------------------------------------------------------------------------------------
İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya, Mahmut Konuk, Sibel Özbudun, Temel Demirer, Ragıp Zarakolu, Sait Çetinoğlu, Babür Pınar, Ayhan Çınar, Paşa Öztürk, Engin Bayramoğlu, Oktay Etiman, İsmet Erdoğan, Özgür Başkaya, Yücel Demirer, Attila Tuygan, Deniz Zarakolu, Büşra Beste Önder, Hüseyin Taka, Hüseyin Gevher, Mehmet Özer, Recep Maraşlı, Cemil Gündoğan, Ahmet Önal, Adnan Caymaz, Ali İmren,

Bildiriyi Destekleyenler

A.Hicri İzgören
A.Kadir Konuk,
Abdullah Çakay
Abdullah Saltık,
Abdullah Süheyl Baran
Abdulvahap Çam
Adil Duran
Adil Harmancı,
Adil Okay,
Ahmet Bilgiç
Ahmet Kaymak,
Ahmet Sezer
Ahmet Bükülmez
Ahmet Acar
Ahmet Alagöz
Ahmet Alim
Ahmet Yıldırım
Ali Akkoyun
Ali Buran
Ali Cenab Baytekin
Ali Özer
Ali Sener
Ali Soyadı
Ali Usta
Ali Yıldırım
Ali Ziya Çamur
Alişan Özdemir
Aliseydi Taşdemir,
Armağan Desem
Arzu Gündüz,
Asuman Özbey
Ata Keremoğlu
Atilla Keskin,
Atilla Zengin
Avni Kalkan
Aydın Erdoğan,
Aydın Ördek,
Ayhan Kayırılan
Ayşe Batumlu,
Ayşe Berktay,
Ayşe Günaysu,
Ayşe Yılmaz
Ayşen Hadimioğlu,
Aysen Dennis
Azad Ararat
Azad İsa
Bari Tunç,
Bayram Atakul
Bedirhan Epözdemir,
Behlûl Zelal
Bekir Uçar
Bengül Yağibasan
Berham Duman,
Berivan Nohut
Bilal Çelik
Bilal Pazarcik
Bilge Günaydın,
Binnaz Aslan
Birgül Uğur,
Boran Kaya
Brusk Solduk,
Burcu Ezgi Açıkgöz
Burcu Özaydın
C.Saffet Yılmaz
Can Davaslıgil,
Can Erdal
Canan Kaplan
Cano Amedi
Celal Guzel
Celalettin Can,
Celil Arzu
Cemre Güneş Şengül
Cengiz Yıldırım
Çerkes Abadzeh
Çetin Çelik
Cevdet Akbay,
Cevdet Bora
Ceyhan Süvari,
Cihan Kartal
Ciwan Tengezar,
Dara Bilek,
Derwich Mehabad Ferho
Devrim Akbal
Dilara Çelik,
Dilek Arslan
Dogan Ceren,
Doğan Emrah Zıraman,
Dr Ali Kılıç
Dr.Ali Gün,
Dr.Beyazit Taş,
Düzgün Onay
Edib Polat
Ekrem Altın,
Emin Salman
Emine Çiftçi
Emine Evci
Engin Polat
Enver Kurtuluş
Ercan Kanar,
Erdal Yıldırım,
Erkan Okay
Eşref Çakar
Evin Soysal,
Eylem Kaya
Eyyup Karageçili
Fahrettin Gönulaçar
Faik Bozkuş,
Faik Kuyurtar
Faiz Cebiroğlu,
Fatih Öztürk,
Fatma Asker,
Fatma Kızılöz,
Fehmi Yaşoğlu,
Ferman Toro
Felemez Başboğa,
Fettah Karagöz
Fikret Yaşar
Filiz Demir
Fırat Kaya,
Funda İpek
Goran Waisson
Gökhan Aslan
Gülcan Kartal
Güler Demir
Gülhan Benli
Gülhan Ulusoy
Gülizar Kılıç
Gülseren Tekin
Güngör Şenkal,
Haldun Özkan,
Halil Avcı
Halis Açar,
Halit Temli
Harun Sümer
Hasan Demircioğlu
Hasan Gürbüz,
Hasan Öztürk
Hasan Güner
Hatice Seçkin Akuğur
Hatice Zümrüt
Hayri Imak
Hekim Coşkun,
Hewi Sever
Hikmet Gülmüş
Hogır Midyadi
Hunav Altun
Hüseyin Coşkun
Hüseyin İnan
Hüseyin Nevcanoğlu,
Hüseyin Yavic
İbrahim Dinç
Îbrahîm Güçlü,
Îhsan Hasan Aydın
İhsan Yüce
Ikram Oguz
İrfan Açıkgöz
İrfan Akalp
İrfan Brurlday
İrfan Sarı
İshak Karakas
İsmail Cem Özkan
İzzettin Önder,
Jan Beth-Sawoce,
Kadir Cinar
Kadir Karahan
Kahraman Gündüz Güzel
Kamer Konca,
Kansu Yıldırım,
Kazim Kara
Kâzım Özdoğan
Kazim Polat
Kemal Doğu
Kenan Fani Doğan
Kenan Nudem
Kerem Doğan
Kerim İşbilir,
Kezban Bozan,
Kızılbaş Ali Ülger
Kubilay Mutlu,
Latif Epözdemir
Latif Tas
M. Zülküf Üçer
M.Emin Narin
M.Muhyettin Aslan,
M.Nasih Çetin
M.Nureddin Yekta
Ma.Silêman Mava
Mahir Oguz
Mahmut Aslan,
Mahmut Gergerli,
Mahmut Özkan
Mahmut Sezer
Mesut Baştuğ
Memosta Seyda Eruhi
Mahmut Timurtaş
Mazhar Zümrüt
Mehmet Çeliker
Mehmet Atak
Mehmet Değer,
Mehmet Emin Karakulak
Mehmet Ersoy,
Mehmet Hüseyin Taysun,
Mehmet Özdemır
Mehmet Şah Özgür,
Mehmet Şahin,
Mehmet Tarhan
Mehmet Tursun,
Mehmet Yahya Ekmen,
Mehtap Işık
Mekiye Ormancı
Melek Can,
Meltem Elidar
Mer Nezan
Meral Çıldır,
Meral Gundogan
Merve Mert
Mesut Yüce,
Metin Ayyıldız,
Metin Bakkalcı,
Mevlüt İlik
Mihraç Ural,
Miko Şahin,
Müfit Pınar,
Muhammed İslam
Muhsin Avcı
Munzur Çem
Murat Aktaş
Musa Firat
Mustafa Akar,
Mustafa Beydoğan
Mustafa Dere
Mustafa Elveren
Mustafa Erdem Sakinc,
Mustafa Kaplan,
Mustafa Karabudak,
Mutlu Şahin,
Müzeyyen Epözdemir,
Muzzafer Sağlam,
Nadya Zin Karakaya,
Nalan Güreş
Nazim Çomak
Nazım Sarıkaya,
Necati Pirinççioğlu
Necmettin Aslan,
Nejat Kangal,
Neslihan Tezel
Nesrin Uçarlar
Nezahat Paşa Bayraktar
Nezir Demir
Nihat Gültekin,
Nihat Kavşut,
Nil Demirkazik
Nilda Kamil Özbolat,
Niyad Eziz
Niyazi Bulgan
Nuran Maraşlı,
Nuray Muslu
Nuray Aydın
Nurettin Kızılkan
Nuri Aslan,
OguzTuran
Oktay Yılmaz,
Ömer İke
Ömürhan Soysal,
Önder Biçer,
Önder Uygun
Öner Özturk
Osman Tiftikçi,
Osman Dinc
Özdal Öner,
Özgür Güdenoğlu,
Özgür Hacı Kurt
Özlem Balki
Pakize Yıldız,
Pervin Erbil,
Pervin Yetiz
Pinar Taşkaya
Prof.Dr. Ümit Yazıcıoğlu,
Ragıp Duran,
Ramazan Sakın,
Rana Kuddaş
Recep Fisli
Refik Tuzun
Remzi Dede
Renan Acar,
Rêşad Sorgul
Reşat Bakan
Reyhan Kayışlı
Rıza Ballıkaya
Roza Işık
Rüstem Aslan
Şaban İba,
Sabri Bedirxano,
Sabri Önler,
Sahin Okay
Sait Keskin
Sait Pektas
Salih Çiftçi
Samet Topsever
Şanar Yurdatapan,
Saniye Dağ
Sanlı Ekin,
Sedat Acar,
Seîdê Sîsî
Selehattin Çoban
Selen Isa
Selim Giresori
Selim Temin
Selvi Üğdül
Sema Saydi
Semra Eren
Senar Kıpçak,
Serap Erdoğan,
Serdar Yıldız
Serhad Bapir
Serkan Engin
Servan Aba
Servet Ziya Çoraklı,
Sevda Yıldız
Seyfullah Bayram,
Şeyhmus Dağhan
Sinan Çiftyürek,
Sinan Köse,
Soner Çalış
Songül Beyazgül
Şoreş Erdoğan
Şükrü Erbaş,
Süleyman Ates
Suna Kose
Taki Örs,
Tamer Morkaç,
Tarık Demir
Taylan Özgür Eker
Tekin Ağacık
Tülay Özdemir
Tuncay Atmaca,
Tuncay Yılmaz,
Türkan Demir
Ufuk Berdan,
Ümit Sisligün
Vahap Maç
Vahdettin Kılıç
Vakkas Çelik,
Vartkes Hergel
Vedat Çetin
Velican Demirel
Veysel Çamlıbel
Veysel Tırpan
Veysi Aydin
Welat Beşiri
Xakî Bîngol
Xanavdal Mereme
Xelil Loman
Xidir Ûso
Yakup Kadri Karabacak,
Yaşar Kılavuz,
Yezdanser Amed,
Yılmaz Essen,
Yılmaz Kızılırmak,
Yüksel ÇağlarÖzdemir
Yusuf Yalçın,
Zafer Doruk
Zağros Cudi
Zeki Sarıoğlu
Zeki Temel
Zelal Şahin
Zeydin Edis
Zeynep Doğan
Zeynep Kaya
Zeynep Tozduman
Zilal Pali
Zinar Soran,
Zozan Özgökçe
Zozan Sezen,
Zubeyde Teker
Zubeyir Çoban
Xaki G. Bargin