24 Aralık 2009 Perşembe

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisian’a Açık Mektup/Open Letter to the Armenian President Serj Sarkisian/Lettre ouverte au Président arménien Serge Sarkissian
Sayın Başkan

Ermeni halkının yiğit evladı, yoldaşımız Sarkis Hatspanian’ın Başkanlık seçimlerindeki siyasi tutumundan dolayı kasım 2008 tarihinden bu yana Yerevan’da siyasi tutuklu olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi; Ermeni devrimciler, uluslar arası devrimci harekete başından beri omuz vermişler, birçoğu bu yolda hayatını kaybetmiştir. 1789 Fransız Devriminde yer alan İsdepan (Etienne) Vosgan; Haziran 1915'te diğer Ermeni sosyalist yoldaşlarıyla birlikte idam sehpasına tırmanırken “yaşasın Sosyalizm!” diye haykıran Paramaz (Matdeos Sarkisyan) 1915 Soykırımından sağ kurtulabilenlerden, bulundukları ülkedeki devrimci mücadelelere omuz verirken yaşamını yitiren Şadarevian (Lübnan), Boğosyan (Bulgaristan), Armenak Bakırcıyan (Orhan Bakır - Türkiye) bunlardan yalnızca birkaç tanesidir. Dahası, Ermeniler, 1936 İspanya İç savaşında Devrimci müfrezeler içinde yer almışlar, Aşot Artiesyan, falanjistlere karşı dövüşürken yaşamını kaybetmiştir. Ve nihayet, 1940’larda Nazilere karşı direnişte ön safta yer alıp kurşuna dizilen efsanevî Manuşyan (Komutan Charles)’ın adını anmak gerekir.

Bu devrimci geleneğin son kuşağından Aleksandrette/İskenderun doğumlu Sarkis Hatspanian Türkiye devrimci hareketi içinde yetişmiş, 1980 cuntasından sonra kovuşturmaya uğramış, tutuklanıp 12 Eylül tezgâhında işkence görmüştür. Bunun ardından, kaçak yollardan ulaştığı ve mülteci olarak yaşadığı Fransa’da kendini geliştirmiş, sanat dünyasında isim yapmıştı. Ne ki, Ermeni halkının bu yiğit evladı, ülkesinin ve halkının çağrısıyla Fransa’daki koşullarına sırtını dönüp, Ermenistan’ın kuruluşuna katılmak üzere halkının yanına koşmuştur. Bu konuda hiçbir özveriden kaçınmadığı da malumunuzdur.

Yoldaşımız Sarkis Hatspanian’ın, bir yılı aşkın süredir hakkında hiçbir suçlamada bulunulmaksızın ve muhakeme edilmeden cezaevinde tutulması, bizleri derin bir üzüntü içinde bırakmaktadır. Yoldaşımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunarak, özgürlüğüne kavuşmasına, ailesine, dostlarına, yoldaşlarına kavuşarak, her zaman yanında olmak istediği halkının arasına dönmesine yardımcı olacağınıza inanmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

English

Open Letter to the Armenian President Serj Sarkisian

Dear Mr. President,
We are informed that our comrade Sarkis Hatspanian, that heroic son of Armenian people, is being detained as a political prisoner in a jail in Yerevan since November 2008, due to his political position during the presidential elections.
As you must well know, Armenian revolutionaries have supported the international revolutionary movement from the outset and there are many who have fallen in the struggle. Isdephan (Etienne) Vosgan who has joined the French Revolution of 1789; Paramaz (Matdeos Sarkisian) who cried “Long Live Socialism!” while mounting to the gallows with other Armenian socialist comrades on 1915; Shadarevian (Lebanon), Boğosyan (Bulgaria), Armenak Bakırcıyan (Orhan Bakır – Turkey), who died while supporting revolutionary movements in the countries they live in, after surviving in the genocide of 1915, are among some of these.
Moreover, Armenian revolutionaries did not hesitate to participate to the revolutionary brigades during the Civil War in Spain (1936), and have lost Ashot Artiesian during a heroic battle against the phalanges. And last, but not least, the beloved name of the legendary Commandante Charles, Manouchian, executed by the Nazis during the Resistance, must be mentioned.
Sarkis Hatspanian, one of the last of this revolutionary tradition, born in Alexandrette was raised within the revolutionary movement in Turkey, persecuted, detained and tortured by the military regime of 1980’s. On a voluntary self-exile to France, he trained himself and became a prominent artist. Nevertheless, this heroic son of the Armenian people, did not hesitate to turn his back to the comfortable life offered to him in France, to join the struggle to found Armenia. As you may well know, he did not withold any sacrifice in this effort.
It grieves us much, that our comrade Sarkis Hatspanian is being held in prison since more than one year without being oficially charged and tried. We sincerely wish to believe that you will not abstain any necessary initiative to grant his release and to provide for his return to his family, friends, comrades and his beloved people.
With due respects,

Français

Lettre ouverte au Président arménien Serge Sarkissian

Monsieur le Président,

Nous avons appris avec tristesse que le courageux fils du peuple arménien, notre camarade Sarkis Hatspanian, est prisonnier politique à Erevan depuis Novembre 2008 du fait de son attitude politique durant les élections présidentielles.
Comme vous le savez déjà, des révolutionnaires arméniens ont, depuis les origines, soutenu le mouvement révolutionnaire international ; beaucoup d'entre eux en sont morts.
İstepan (Etienne) Vosgan impliqué dans la Révolution française de 1789 ; Paramaz (Matdeos Sarkisyan) qui criait « Vive le Socialisme! » tout en allant à la potence avec un autre camarade socialiste arménien en juin 1915 ; parmi eux figurent Chadarevian (Liban), Bogosyan (Bulgarie), Armenak Bakırcıyan (Orhan Bakir - Turquie), décédés en soutenant les mouvements révolutionnaires dans les pays où ils vivaient, après avoir survécu au génocide de 1915.
De plus, les Arméniens ont pris part aux brigades révolutionnaires dans la guerre civile espagnole en 1936, Achot Artiesyan est mort en combattant contre les phalangistes. Enfin, il faut mentionner le légendaire Manouchian (Commandant Charles), à l’avant-garde du combat contre les nazis dans les années 1940, qui a été fusillé.
Issu de la dernière génération de cette tradition révolutionnaire, Sarkis Hatspanian, qui est né à Alexandrette a grandi au sein de ce mouvement révolutionnaire turc, et a subi des poursuites après la junte de 1980. Il a été détenu et torturé dans les geôles du 12 Septembre.
Suite à cela, il s’est fait un nom dans les Arts en France, où il avait fui et vivait comme réfugié. Ce courageux fils arménien est parti pour soutenir son peuple afin de tenir un rôle dans la construction de l'Arménie, en laissant ses conditions de vie en France. Comme vous le savez, il n'a jamais évité le sacrifice de sa personne.
Nous sommes vraiment désolés que notre camarade Sarkis Hatspanian soit maintenu en prison depuis plus d'un an, bien qu’il n'y ait aucun acte d'accusation ni de jugement. Nous voulons être persuadés que vous ferez de votre mieux pour prendre les mesures nécessaires afin de libérer notre camarade et l'aider à retrouver la liberté, rencontrer sa famille, ses amis, ses camarades et retourner auprès de son peuple, avec lequel il veut vivre.

Respectueusement,İsmail Beşikçi
Fikret Başkaya
Sait Çetinoğlu
Temel Demirer
Sibel Özbudun
Mahmut Konuk
Mihail Vasiliadis
Ragıp Zarakolu
Attila Tuygan
Erdal Doğan
Emrah Cilasun
Hanna Beth-Sawoce Sweden
Gün Zileli
Güngör Şenkal
Mustafa Kahya
Oktay Etiman
Orhan Miroğlu
Ruşen Sümbüloğlu
Hüseyin Gevher
Ayşen Hadimioğlu
Ali Çetin
Kemal Kutan
Ayhan Altay
Adnan Caymaz
Fatima Akalın
Recep Maraşlı
Raço Donef- Sydney
Yalçın Ergündoğan
Can İkizler -Boston USA
Hüseyin Güngör
Hulusi Zeybel
Mehmet Ufuk Peker
Denis Dion - Dreisbusch
Ceyhan Suvari
Ahmet Önal
İsmail Aydın
Ohannis Conkar
Ayhan Çınar
Murad Mıhçı
Misak Haroian
Hamdi Öztürk
Isabelle Marilier - Union activist - Marseille - France
Zeynep Tozduman
Lerna Ekmekçioğlu
Neda Bebiroğlu
Dr. Tessa Hofmann, Berlin Scholar of Armenian Studies and HR Defender
Vahan Altıparmak
Melissa Bilal
Kamer Konca
Selina Ozuzun