19 Haziran 2012 Salı

DÜNYA'DAN TÜRKİYE'YE UYARI


We worry about and protest the existence of the barriers on freedom of expression in Turkey and the cases, arrest and imprisonment of journalists, writers, publishers, academia, students, artists, unionists, politicians and anybody who express their ideas in non violent ways.

It makes us sorry to see Turkey’s name in the list of the countries where freedom of expression is being violated. We ask Prime Minister Erdogan –who was a prisoner of conscience whom we supported in the past- and his government, to end this situation and wish to see Turkey as a model of freedom of expression for its neighbours, the region, as well as the whole world.

Türkiye’de ifade özgürlüğü önündeki yasal ve idari engellerin hala var oluşunu, gazetecilerin, yazarların, yayıncıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların, sendikacıların, politikacıların ve düşüncesini şiddet kullanmaksızın ifade eden insanların bu ifadeler nedeniyle takibata uğraması, yargılanması, tutuklanması ve hapsedilmesini endişe ile izliyor ve kınıyoruz.

Türkiye’nin adını ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ülkeler listesinde görmek bizi üzüyor. Kendisi de bir zamanlar düşünce suçlusu olan ve bu nedenle kendisine de destek olduğumuz Başbakan Erdoğan ve hükümetinden, bu duruma bir an önce son verilmesini ve Türkiye’nin ifade özgürlüğü konusunda komşularına ve dünyaya örnek bir ülke haline gelmesini istiyoruz.


International Organizations:/ Uluslararası kuruluşlar

Amnesty International/ Uluslararası Af Örgütü (London/Londra)

Article 19 / Madde 19 (London/Londra)

Freedom House / Özgürlük Evi (Washington/Vaşington)

Human Rights Watch / İnsan Hakları İzleme Örgütü (Washington/Vaşington)

Index on Censorship / Sansür Endeksi (London/Londra)

International Publishers Association / Uluslararası Yayıncılar Birliği (Genéve/Cenevre))

PEN International / Uluslararası PEN (London/Londra)

Reporters Sans Frontiéres / Sınır Tanımayan Gazeteciler (Paris)

World Association of Community Radio Broadcasters / Dünya Radyo Yayıncıları Birliği (Montreal)