19 Haziran 2012 Salı

DÜNYA'DAN TÜRKİYE'YE UYARI


We worry about and protest the existence of the barriers on freedom of expression in Turkey and the cases, arrest and imprisonment of journalists, writers, publishers, academia, students, artists, unionists, politicians and anybody who express their ideas in non violent ways.

It makes us sorry to see Turkey’s name in the list of the countries where freedom of expression is being violated. We ask Prime Minister Erdogan –who was a prisoner of conscience whom we supported in the past- and his government, to end this situation and wish to see Turkey as a model of freedom of expression for its neighbours, the region, as well as the whole world.

Türkiye’de ifade özgürlüğü önündeki yasal ve idari engellerin hala var oluşunu, gazetecilerin, yazarların, yayıncıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların, sendikacıların, politikacıların ve düşüncesini şiddet kullanmaksızın ifade eden insanların bu ifadeler nedeniyle takibata uğraması, yargılanması, tutuklanması ve hapsedilmesini endişe ile izliyor ve kınıyoruz.

Türkiye’nin adını ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ülkeler listesinde görmek bizi üzüyor. Kendisi de bir zamanlar düşünce suçlusu olan ve bu nedenle kendisine de destek olduğumuz Başbakan Erdoğan ve hükümetinden, bu duruma bir an önce son verilmesini ve Türkiye’nin ifade özgürlüğü konusunda komşularına ve dünyaya örnek bir ülke haline gelmesini istiyoruz.


International Organizations:/ Uluslararası kuruluşlar

Amnesty International/ Uluslararası Af Örgütü (London/Londra)

Article 19 / Madde 19 (London/Londra)

Freedom House / Özgürlük Evi (Washington/Vaşington)

Human Rights Watch / İnsan Hakları İzleme Örgütü (Washington/Vaşington)

Index on Censorship / Sansür Endeksi (London/Londra)

International Publishers Association / Uluslararası Yayıncılar Birliği (Genéve/Cenevre))

PEN International / Uluslararası PEN (London/Londra)

Reporters Sans Frontiéres / Sınır Tanımayan Gazeteciler (Paris)

World Association of Community Radio Broadcasters / Dünya Radyo Yayıncıları Birliği (Montreal)


National Organizations / Ulusal Kuruluşlar

Australia/Avustralya PEN Melbourne / PEN Melbourne Merkezi

Bolivia/Bolivya ANP - National Press Association / Ulusal Basın Birliği

Cambodia/Kamboçya Cambodian Freedom of Expression Project / Kamboçya Düşünce

Özgürlüğü Projesi

Canada/Kanada CJFE - Canadian Journalists for Free Expression /

Düşünce Özgürlüğü için Kanadalı Gazeteciler

Canada/Kanada PEN Canada / PEN Kanada Merkezi

Ecuador/Ekvator Andean Foundation for Media Observation & Study /

Ant Medya Gözlem ve Araştırma Vakfı

Egypt/Mısır The Arabic Network for Human Rights Information / Arap İnsan Hakları

Bilişim Ağı

Ghana/Gana Media Foundation for West Africa / Batı Afrika Medya Vakfı

Indonesia/Endonezya AJI - The Alliance of Independent Journalists of Indonesia /

Endonezya Bağımsız Gazeteciler İttifakı

Lebanon/Lübnan Maharat Foundation / Maharat Vakfı

Malaysia/Malezya CIJ Malaysia - Centre for Independent Journalism Malaysia /

Malezya Bağımsız Gazeteciler Merkezi

Norway/Norveç PEN Norway / PEN Norveç Merkezi

Phillipines/Filipinler Center for Media Freedom and Responsibility /

Medya Özgürlüğü ve Sorumluluğu Merkezi

Russia/Rusya Center for Journalism in Extreme Situations (Banned in January 2012)/

Olağanüstü Durumlarda Gazetecilik Merkezi (Yasaklandı, kapatıldı)

Samoa/Samoa Pacific Freedom Forum / Pasifik Özgürlük Forumu

Senegal/Senegal West African Journalists Association / Batı Afrika Gazeteciler Birliği

Switzerland/İsviçre PEN Esperanto Center / PEN Esperanto Merkezi

Thailand/Tayland SEAPA - Southeast Asian Press Alliance / Güneydoğu Asya Basın Birliği

Tunisia/Tunus OLPEC - Observatory for Freedom of Press, Publishing and Creation /

Basın, Yayın ve Yaratma Özgürlüğü Gözlemevi

USA/ABD PEN American Center / PEN Amerika Merkezi

Yemen/Yemen Freedom Forum / Özgürlük Forumu


info@ gathering-in-Istanbul.net